Urząd Miasta Kobyłka

MODERNIZACJA LINI KOLEJOWEJ

Rail Baltica

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW czyli O SEGREGACJI w KOBYŁCE Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Zasady utrzymania czystości i porządku w gminach określa ustawa z 1996 r. Rada Gminy uchwala ponadto Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku. Zgodnie z tymi aktami prawnymi właściciele nieruchomości obowiązani są do zawarcia umowy z uprawnionym podmiotem gospodarczym w zakresie odbierania odpadów i ścieków komunalnych.

Segregując odpady wytwarzane w naszych gospodarstwach domowych  i przekazując je uprawnionym  podmiotom (działającym na zasadzie zezwolenia władz gminy)

  • wspieramy tzw. recykling i ograniczamy zużycie surowców naturalnych Ziemi;
  • obniżamy koszty unieszkodliwiania odpadów;
  • ograniczamy zagrożenia ze strony wysypisk, zagrożenia zanieczyszczenia wód podziemnych i powietrza.
 
 

Mapa do harmonogramu wywozu śmieci

Firmy zajmujące się wywozem odpadów i ścieków

Wykaz przedsiębiorców, którzy uzyskali decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku prowadzonej działalności usługowej w zakresie demontażu wyrobów zawierających azbest.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegającysię o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kobyłka

WNIOSEK o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 
« poprzedni artykuł